GENEL İNGİLİZCE KURS PROGRAMLARIMIZ

 

SEVİYE / LEVEL

 

 

 DÖNEM

 HEDEFLER  /  OBJECTIVES

 

TEMEL SEVİYE
ELEMENTARY

 

 

 A1&A2

Kursiyerler, bu seviyede, genel olarak İngilizce ile tanışır ve temel bilgiler edinir. Kendin öğren yöntemiyle edindiği temel zamanlarla basit cümleler kurabilir, kendini kısaca ifade edebilecek düzeye ulaşır. Uluslararası seyahat etme ve hayatta kalma için yeterli İngilizce bilgisine sahiptir. Geçmiş ve şimdi ile ilgili konuşabilir, yazabilir ve kısa yorumlar yapabilir.

 

ÖN-ORTA SEVİYE
PRE-INTERMEDIATE

 

 

 

 B1

Dilbilgisi ve pratik kullanım becerileri bu seviyede biraz daha gelişir. Orta düzey öncesine hazırlık aşamasıdır. Sözcük dağarcığında hızlı bir artış yaşanır. Özellikle kendin öğren ve Neuro Linguistik yöntem kullanarak kelime dağarcığında hızlı artış meydana gelir.Pratik İngilizce kullanımı için gerekli bütün dilbilgisi kuralları kazanılır. Bu seviyedeki kursiyerler edindikleri bilgilerini kullanarak çok karmaşık olmayan yazıları okuyabilir ve yine aynı şekilde sözlü ve yazılı ifadelerde bulunabilir.

 

 

ORTA SEVİYE
INTERMEDIATE

 

 

 

 

 B1+

Orta seviyede, birey, İngilizcenin yapısal özelliklerini ve inceliklerini kavrar ve kullanmaya başlar. Dört dil becerisindeki eksiklikler bu seviyede yavaş yavaş giderilir. Bu düzeyde kursiyer kendini daha rahat ifade edebilir. Belirli bir konuyla ilgili düşüncelerini daha zengin bir kelime dağarcığı ile ifade eder. İş hayatında ve sosyal hayattaki farklı ortamlarda rahat bir iletişim için gerekli İngilizce bilgisine ve uygulama becerisine sahiptir. TOEFL iBT, IELTS ve YDS programlarına katılabilecek yeterli bilgiye sahiptir. 

 

 

ÜST ORTA SEVİYE
UPPER INTERMEDIATE

 

 

 

 

 

 B2

Dilbilgisinin ince ayrıntılarına kadar özümlendiği, akıcı ve hatasız yabancı dil kullanımının esas itibarıyla kotarıldığı düzeydir. Dört Dil Becerisi bu düzeyde iyice gelişir ve pekişir. Kursiyer, geliştirdiği sözcük dağarcığı, karmaşık ve bileşik sözcük ve eylemler vb. yapılar ile etkin iletişim kurar. Bu aşamaya ulaşmış bireyler, yapacakları bireysel çalışmalarla ( kitap, dergi, gazete okumak, TV ve CD - DVD izlemek, ilgi alanlarına giren konulara yoğunlaşmak vb.) İngilizcelerini çok üst seviyelere taşırlar. Artık öğrenci farklı aksanları daha kolay anlar ve iş toplantılarında çok etkin bir kullanıcı olduğunu hissettirir.

 

 

İLERİ SEVİYE
 ADVANCED

 

 

 

 

 

 C1

Bu seviyede kursiyer istediği her şeyi hiç zorlanmadan ifade edebilir. Bu düzeye ulaşan ya da seviyelerini, Seviye Tespit Sınav sonuçlarına göre, bu aşamadan başlatmak isteyen katılımcılar 2 yönde ilerleyebilirler: 1) Genel İngilizce kazanımlarını daha yukarı çekmek için danışma programlarına katılarak anadili İngilizce olana yakın düzeyde dile hakimiyet hedefine yönelebilirler. 2) Orta Düzey sonrasında başlattıkları Özel Amaçlı İngilizce (İngilizce Dinleme-Konuşma, YDS / TOEFL, PROFICIENCY ( İngilizce Hazırlık Destek ) gibi programlardan birinde çalışmalarını sürdürebilirler.

 

 

 

KONUŞMA İNGİLİZCESİ

 

 

 

 

 

 B1+&B2

Bu programda katılımcılarımızın en az orta seviyeyi bitirmiş olmaları beklenir. Katılımcılar yoğun bir şekilde konuşmaya özgü yapıları deyimleri edinirnir ve uygulamaya başlarlar. Yöntem olarak tartışma, soru-cevap, canlandırma, sunum, gurup çalışması ve ikili çalışma kullanılır. Katılımcılar/Danışanlar sık kullanılan yapıları daha iyi kullanabilsinler diye farklı konu ve durumlar içerisinde benzer yapılar sık tekrar edilir. Ayrıca kurumumuza özgü yöntemlerimiz ile herkes daha çabuk konuşmayı öğrenmektedir.